ข่าวสารและกิจกรรม
16/01/18
อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห้งชาติของโรงเรียนบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นส่วยหนึ่งของการอย...
อ่านเพิ่มเติม
16/01/18
อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห้งชาติของโรงเรียนบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นส่วยหนึ่งของการอย...
อ่านเพิ่มเติม

31/08/17
อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับรางวัลมาตรฐานผู้ประกอบการจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญ... อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับรางวัลมาตรฐานผู้ประกอบการจัด...
อ่านเพิ่มเติม

25/08/17
อินทรี อีโคไซเคิล รับรางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงา... อินทรี อีโคไซเคิล รับรางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวะอนา...
อ่านเพิ่มเติม

17/08/17
อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับรางวัล CSR-DIW ประจำปี 2560 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับรางวัล CSR-DIW ประจำปี 2560 ...
อ่านเพิ่มเติม

09/08/17
อินทรี อีโคไซเคิล จับมือ จุฬาฯ แปลงขยะเหลือทิ้งเป็นพลังงาน มุ่งสู่องค์กรขยะฝังก... อินทรี อีโคไซเคิล จับมือ จุฬาฯ แปลงขยะเหลือทิ้งเป็นพ...
อ่านเพิ่มเติม

26/07/17
อินทรี อีโคไซเคิล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรร... อินทรี อีโคไซเคิล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากภาควิชาวิศ...
อ่านเพิ่มเติม

26/07/17
อินทรี อีโคไซเคิล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรร... อินทรี อีโคไซเคิล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากภาควิชาวิศ...
อ่านเพิ่มเติม

26/07/17
อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการสัญจร อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเท...
อ่านเพิ่มเติม

26/07/17
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กระทรวงอุตสาหกรรม นำผู้แทนชุมชนเข้าเยี่ยมชมและศึ... สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กระทรวงอุตสาหกรรม นำผ...
อ่านเพิ่มเติม

26/07/17
อินทรี อีโคไซเคิล เข้าร่วมโครงการ “3 Minutes AUTO E-license” เพื่อนำเสนอบริการท... อินทรี อีโคไซเคิล เข้าร่วมโครงการ “3 Minutes AUTO E-...
อ่านเพิ่มเติม