ข้อมูลทั่วไป
ของอินทรีอีโคไซเคิล
อินทรีอีโคไซเคิล
อินทรี อีโคไซเคิล เป็นบริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ให้บริการด้านการจัดการกากของเสียอย่างครบวงจร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง เเละ อินทรี อีโคไซเคิลได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 105 และ 106 จึงทำให้เราสามารถให้บริการปรับสภาพและกำจัดกากของเสีย ทั้งที่เป็นของเสียอันตรายและไม่อันตรายได้
ในปี พ.ศ. 2559 อินทรี อีโคไซเคิล ได้เข้าซื้อกิจการบริการอุตสาหกรรม ซึ่งรู้จักในนาม บริษัท วาเลนช์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ทำให้สามารถให้บริการทั้งด้านการจัดการของเสียและการบริการอุตสาหกรรมหลายหลายชนิดได้ ซึ่งปัจจุบัน อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการกับลูกค้าหลายหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นในการปรับปรุงการทำงานมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่ากากของเสียที่ถูกส่งเข้ามากำจัดนั้น จะได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ตามกฏระเบียบของภาครัฐ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนของอินทรีอีโคไซเคิล
  • โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน จังหวัดสระบุรี ให้บริการปรับสภาพของเสีย ทั้งกากของเสียที่เป็นของแข็ง ของเหลว และกึ่งแข็งกึ่งเหลว ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย สระบุรี
  • โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน จังหวัดชลบุรี รองรับกากอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ให้บริการปรับสภาพของแข็ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี
สำนักงานบริการอุตสาหกรรมของอินทรีอีโคไซเคิล
  • สำนักงานบริการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นสำนักงานอำนวยความสะดวกลูกค้าด้านการบริการอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการทดสอบ และการเก็บและซ่อมบำรุงเครื่องมือ
ทำไมต้องเป็น อินทรีอีโคไซเคิล
กระบวนการ Co-processing หรือ กระบวนการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์เป็นการนำพลังงานและองค์ประกอบแร่ธาตุที่อยู่ในกากของเสียกลับ มาใช้ใหม่ในการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งวิธีการนี้เป็นการกำจัดกากของเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีข้อดีมากมาย เพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
  • ในเตาเผาปูนซีเมนต์จะมีอุณหภูมิสูงถึง 1,800°C ที่ระยะหมุนเวียนนานถึง 5 วินาที ทำให้เผาทำลายสารอินทรีย์ในกากของเสียได้อย่างสมบูรณ์
  • หินปูนซึ่งเป็นวัตถุดิบหนึ่งในการผลิตปูนซีเมนต์สามารถปรับสภาพสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ไม่เหลือขี้เถาจากการเผา เพราะได้ถูกหลอมรวมเป็นผลึกในสภาพที่เสถียรอยู่ในปูนเม็ดแล้ว
  • การนำกากของเสียมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน เป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน
ความเป็นอินทรีอีโคไซเคิล
การสร้างความยั่งยืน หรือการสร้างอนาคตที่ดีกว่า สำหรับเราคือการนำเอาของเหลือใช้จากหนึ่งชีวิต มาเป็นสารอาหารที่สำคัญให้กับอีกหนึ่งชีวิต มนุษย์เราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเดียวบนโลกใบนี้ที่สร้างสิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการของสิ่งมีชีวิตอื่นๆขึ้น ดังนั้นหากเราต้องการกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการนี้ เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและพฤติกรรมทางสังคม โดยการปรับวิธีคิดแบบทางเดียวไปสู่รูปแบบของการหมุนเวียนทรัพยากรในวงจรการดำเนินธุรกิจ อินทรีอีโคซเคิล จึงมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเพื่อขยายวง กว้างและครอบคลุมไปทั่วทั้งภาคอุตสาหกรรม
พื้นฐานความคิดของอินทรีอีโคไซเคิลคือ ของเสียนั้นไม่ใช่สิ่งไม่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามของเสียสามารถนำมาทดแทนการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ ได้การดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียว ซึ่งวิธีการนี้ทำให้ของเสียยังคงถูกสะสมอยู่ในวงจรของภาค อุตสาหกรรม ดังนั้นเป้าหมายในระยะยาวของเรา จึงเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน เพื่อเกิดการหมนุเวียนการใช้ทรัพยากรในวงจรการ ผลิต โดยนำของเสียจากวงจรการผลิตหนึ่งกลับมาใช้ ผลิต และแปรสภาพให้กลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอีกกระบวนการผลิตหนึ่ง
เรายินดีทำทุกทางที่ทำได้ เพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ลูกค้า
เรายินดีที่จะเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าที่มีความสนใจในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพื่อพาลูกค้าร่วมเดินทางไปกับเราสู่ความ ย่งยืนการสร้างความมุ่งมั่นในการวางแผนงานและการเลือกกระบวนการทำงานที่เหมาะสมนั้น ช่วยให้เราสามารถทำทุกอย่างให้เป็น ไปได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจ เพราะเราเข้าใจดีว่า ลูกค้าของเราต้องการเกราะป้องกันให้กับชื่อเสียงด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร