บริการให้คำปรึกษา
และบริการที่หน้างานลูกค้า
การให้คำปรึกษา
อินทรีอีโคไซเคิลให้บริการตั้งแต่การวิเคราะห์คุณสมบัติของ ของเสียเพื่อการจัดการที่เหมาะสม การขนส่งกากของเสีย และการกำจัดโดยคำนึงถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
การบริการที่หน้างานลูกค้า
เราสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าในการจัดการกากของเสีย
หน้างานลูกค้า การบรรจุกากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการขนส่งอย่างปลอดภัย