ลำดับขั้นในการจัดการ
กากของเสีย
ลำดับขั้นการจัดการกากของเสีย โดยเริ่มจากการหลีกเลี่ยงการเกิดกากของเสีย การลดการเกิดกากของเสีย
โดยวิธีการจัดการที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นคือ การจัดการอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การทิ้งบนดิน เป็นต้น 
img_1.png
อินทรีอีโคไซเคิล ให้บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียอย่างครบวงจร ด้วยกระบวนการ “เผาผลิตร่วม” ในเตาปูนซีเมนต์
การเผาผลิตร่วม เป็นกระบวนการกำจัดกากของเสียที่เป็นที่ยอมรับตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นทางเลือกที่มาก่อนการฝังกลบ และการเผาในเตาเผาตามขั้นตอนการจัดการกากของเสีย สำหรับของเสียชนิดอื่นๆ ที่ไม่สามรถเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ได้ อินทรีอีโคไซเคิลจะเเนะนำการจัดการที่เหมาะสมต่อไป