ข่าวสารและกิจกรรม
13/03/18
อินทรี อีโคไซเคิล ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการตรวจสอบและควบค...
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 อินทรี อีโคไซเคิล นำโดย ดร. วินเซน อาลอยซีอุส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...
อ่านเพิ่มเติม
13/03/18
อินทรี อีโคไซเคิล ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการตรวจสอบและควบค...
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 อินทรี อีโคไซเคิล นำโดย ดร. วินเซน อาลอยซีอุส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...
อ่านเพิ่มเติม

22/02/18
อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติและเฝ้า... อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึก...
อ่านเพิ่มเติม

16/01/18
อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติโรงเ...
อ่านเพิ่มเติม

31/08/17
อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับรางวัลมาตรฐานผู้ประกอบการจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญ... อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับรางวัลมาตรฐานผู้ประกอบการจัด...
อ่านเพิ่มเติม

25/08/17
อินทรี อีโคไซเคิล รับรางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงา... อินทรี อีโคไซเคิล รับรางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวะอนา...
อ่านเพิ่มเติม

17/08/17
อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับรางวัล CSR-DIW ประจำปี 2560 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับรางวัล CSR-DIW ประจำปี 2560 ...
อ่านเพิ่มเติม

09/08/17
อินทรี อีโคไซเคิล จับมือ จุฬาฯ แปลงขยะเหลือทิ้งเป็นพลังงาน มุ่งสู่องค์กรขยะฝังก... อินทรี อีโคไซเคิล จับมือ จุฬาฯ แปลงขยะเหลือทิ้งเป็นพ...
อ่านเพิ่มเติม

26/07/17
อินทรี อีโคไซเคิล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรร... อินทรี อีโคไซเคิล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากภาควิชาวิศ...
อ่านเพิ่มเติม

26/07/17
อินทรี อีโคไซเคิล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรร... อินทรี อีโคไซเคิล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากภาควิชาวิศ...
อ่านเพิ่มเติม

26/07/17
อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการสัญจร อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเท...
อ่านเพิ่มเติม