13/03/18
อินทรี อีโคไซเคิล ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 อินทรี อีโคไซเคิล นำโดย ดร. วินเซน อาลอยซีอุส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โครงการความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านเทคนิคการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการ และการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามแนวทางการฟื้นฟูสภาพดินและน้ำใต้ดิน

  ย้อนกลับ